Négyes alá – ennyire volt rendben az idei tanév az iskolákban az emberek szerint

Publicus Intézet a Népszava megbízásából május 05 – 10. között 1003 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvéleménykutatásban kérdezte az embereket oktatási ügyekkel kapcsolatban.

Egytől-ötig terjedő skálán átlagban 3,8-ra értékelték a válaszadók, mennyire volt rendben az idei tanév az iskolában. A Fidesz szavazók 4,4 pontot, a bizonytalan szavazók 3.6 pontot, a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói pedig 3,2 pontot adtak.

A válaszadók kétharmada mondta azt, hogy a gyermekük állami fenntartású intézménybe jár. Minden hetedik gyermek egyházi iskolába, minden tizedik önkormányzati iskolába, minden huszonötödik pedig alapítványi iskolába jár.

Ha semmilyen nehézséggel nem járna váltani, minden második válaszadó állami intézménybe íratná legszívesebben a gyermekét. A megkérdezettek 15 százaléka egyházi iskolába 7 százaléka alapítványi, 4 százalék önkormányzati, illetve 9 százalék egyéb iskolába íratná be gyermekét.


Tízből kettő (20 százalék) válaszadónak van vele együtt élő általános vagy középiskolás korú gyermeke. Közölük tízből négyen (37 százalék) értékelték úgy az iskolai évet a tanév végéhez közeledve, hogy minden rendben volt. Így nyilatkozott a Fidesz szavazók többsége (55 százalék), a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a negyede, illetve a bizonytalan szavazóknak is a közel negyede (27 és 22 százalék).

Egytől-ötig terjedő skálán átlagban 3,8-ra értékelték a válaszadók, mennyire volt rendben az idei tanév az iskolában. A Fidesz szavazók 4,4 pontot, a bizonytalan szavazók 3.6 pontot, a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói pedig 3,2 pontot adtak.

Minél kisebb egy település, annál inkább rendben találták az idei tanévet: míg Budapesten 2,9-es átlagpont jött ki, addig a községekben már 4,3 pont.

A válaszadók kétharmada mondta azt, hogy a gyermekük állami fenntartású intézménybe jár. Minden hetedik (15 százalék) gyermek egyházi iskolába, minden tizedik (9 százalék) önkormányzati iskolába, minden huszonötödik (4 százalék) pedig alapítványi iskolába jár.

Ha semmilyen nehézséggel nem járna váltani, minden második (47 százalék) válaszadó állami intézménybe íratná legszívesebben a gyermekét. Leginkább a legfeljebb 8 általánost végzettek és az érettségivel rendelkezők mondták ezt (63 és 68 százalék). Akiknek jelenleg is állami oktatásban tanul a gyereke, azok közül tízből heten (68 százalék) továbbra is ide járatnák.

A megkérdezettek 15 százaléka egyházi iskolába íratna be a gyermekét. Leginkább a diplomások mondták ezt (26 százalék).

A válaszadók 7 százaléka alapítványi, 4 százalék önkormányzati, illetve 9 százalék egyéb iskolába íratná be gyermekét. (18 százalék nem tudott vagy akart válaszolni a kérdésre.)

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatókA kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2023. május 05 – 10. között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 1003 fő telefonos megkérdezésével , a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.