EP képviselők megítélése — 2020 december

Publicus Intézet 2020. december 12 – 19. között 2499 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta az emberek véleményét egyes magyarországi Európai Parlamenti képviselők megítéléséről.

Mostanában egyre aktívabb az európai politikai színtér, és itthon is egyre aktívabbak a hazai Európai Parlamenti képviselők. Sőt, néhányan aktívabbak az hazai politikában, mint néhány meghatározó itthoni politikus. Így érdekessé vált, az ő munkájuk a megítélése. Ennek jártunk utána friss kutatásunkban.


A három legnépszerűbb magyar Európa Parlamenti képviselő Cseh Katalin (51 pont – Momentum), Donáth Anna (51 pont – Momentum), illetve Ujhelyi István (48 pont – MSZP). Mindhárman 50 körüli népszerűségi ponttal rendelkeznek egy 0-100-as skálán.

Őket szorosan követi Molnár Csaba (42 pont – DK), valamint Dobrev Klára (41 pont – DK), illetve némileg lemaradva Gyöngyösi Márton (36 pont – Jobbik), és első kormánypártiként Gál Kinga (35 pont – Fidesz).

A vizsgált politikusok közül Deutsch Tamás (27 pont – Fidesz) a legkevésbé népszerű.

A top három legnépszerűbb EP politikus elsősorban annak köszönheti a támogatottságát, hogy az ellenzéki szavazók és a bizonytalanok is kedvezően ítélik meg a munkájukat, illetve a Fidesz szavazók körében nem kifejezetten elutasítottak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2020. december  12 – 19. között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 2499 fő telefonos megkérdezésével. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-1,96 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.