A többség szerényebb karácsonyra készül az előző évekhez képest

A válaszadók többsége szerényebb karácsonyra készül az előző évekhez képest. A múlt esztendőben még tízből hárman mondták ezt.

A megkérdezettek átlagban közel 6 embernek (5,7) adnak karácsonyi ajándékot és ezekre összesen 83 ezer forintot költöttek. Tízből kilenc válaszadó nem tervezi, hogy elutazik bárhová is az ünnepek alatt.


A válaszadók többsége (56 százalék) szerényebb karácsonyra készül az előző évekhez képest. A múlt esztendőben még tízből hárman (30 százalék) mondták ezt. A mostani felmérésünk során így nyilatkozott a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a kétharmada (67 százalék), a bizonytalan szavazók többsége (53 százalék), illetve a Fidesz szavazók közel fele (44 százalék).

A megkérdezettek átlagban közel 6 embernek (5,7) adnak karácsonyi ajándékot. Tízből négy (36 százalék) válaszadó 4-6 főnek, tízből három (32 százalék) 7 fő vagy annál többnek, minden ötödik (21 százalék) 1-3 főnek, közel minden tizedik (8 százalék) megkérdezett pedig sem ad ajándékot.

A válaszadók átlagban 83 ezer forintot költöttek karácsonyi ajándékokra összesen. A megkérdezettek többsége (53 százalék) 31 ezer forint felett költött, minden ötödik (20 százalék) 11-30 ezer forint között, közel minden tizedik 1-10 ezer forint között, a válaszadók 4 százaléka pedig nem költött semmit karácsonyi ajándékokra.

A Budapesten és a megyeszékhelyen élők átlagban többet (105 ezret, illetve 83 ezret), a kisebb városokban és a községekben élők pedig átlagban kevesebbet (58 és 71 ezret) költöttek karácsonyi ajándékokra összesen.

Tízből kilenc (88 százalék) válaszadó nem tervezi, hogy elutazik valahova. Közel minden tizedik (8 százalék) megkérdezett belföldre, a válaszadók 3 százaléka pedig külföldre tervezi, hogy elutazik.

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatókA kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2022. december 12 – 16. között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 1002 fő telefonos megkérdezésével , a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.