Tízből három ember az előző évekhez képest szegényebb Karácsonyra készül

Publicus Intézet a Népszava megbízásából november 25-30. között 1003 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta az embereket karácsonyra készülve az anyagi helyzetükről.

Tízből három (30 százalék) megkérdezett az előző évekhez képest szegényebb Karácsonyra készül. Így nyilatkozott a Fidesz szavazók 16 százaléka, továbbá az ellenzéki szavazók 44 százaléka.

A válaszadók közel kétharmada (65 százalék) számít anyagiakban ugyanolyan Karácsonyra mint az elmúlt esztendőben. Ezt mondta a kormánypárti szavazók háromnegyede (76 százalék) és az ellenzéki szavazók több mint fele.

Minden nyolcadik (12 százalék) megkérdezett mondta azt, hogy idén semmit sem fog költeni karácsonyi ajándékozásra. Minden tizedik (9 százalék) válaszadó pedig azt, hogy 10 ezer forint alatt fog csak költekezni.

A megkérdezettek negyede (27 százalék) körülbelül 20 és 50 ezer forint között fog majd költeni idén karácsonyi ajándékozásra. Minden ötödik (21 százalék) válaszadó 50 és 100 ezer forint között fog majd vásárolni. Közel minden hatodik (17 százalék) megkérdezett 20 és 50 ezer forint között fog majd költeni.

A válaszadók 8 százaléka mondta azt, hogy 100 ezer forint felett fog majd előreláthatólag költeni.

Leginkább a legfeljebb 8 általánost és szakmunkást végzettek mondták azt, hogy idén semmit sem tudnak költeni karácsonyi ajándékozásra (18 és 13 százalék). Az érettségizetteknél 9 százalék, a diplomásoknál pedig 6 százalék ez az arány.

Tízből három (30 százalék) érettségizett, és tízből közel négy (38 százalék) diplomás mondta azt, hogy 50 ezer forintnál többet fog majd költeni idén karácsonyi ajándékokra.


A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatókA kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2021. november 25 – 30. között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 1003 fő telefonos megkérdezésével , a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.