A többség nem tudja, hogy miről is szól a mostani nemzeti konzultáció

Publicus Intézet a Népszava megbízásából december 05-08. között 1009 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvéleménykutatásban kérdezte az emberek véleményét az aktuális nemzeti konzultációval kapcsolatban.

A megkérdezettek harmada mondta azt, hogy kitöltötte a mostani nemzeti konzultációs kérdőívet. Közel minden második válaszadó korábban, a mostani előtt (is) töltött ki nemzeti konzultációs kérdőívet.

Közel minden második megkérdezett tudta helyesen megmondani, hogy miről is szól pontosan a mostani nemzeti konzultáció. Közel minden hetedik megkérdezett adott helytelen választ, illetve tízből négy válaszadó nem tudott, vagy nem akart válaszolni erre a kérdésre. (Összesen 55 százalék)


A megkérdezettek harmada mondta azt, hogy (34 százalék) kitöltötte a mostani nemzeti konzultációs kérdőívet. Így nyilatkozott tízből nyolc (82 százalék) Fidesz szavazó, a bizonytalan szavazók harmada (32 százalék), illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a 6 százaléka.

Minél kisebb településen él valaki, annál biztosabb, hogy kitöltötte a konzultációs kérdőívet: míg Budapesten a válaszadók negyede (24 százalék) tett így, addig a községekben élők közül már tízből négyen (41 százalék).

Közel minden második (46 százalék) válaszadó korábban, a mostani előtt (is) töltött ki nemzeti konzultációs kérdőívet. Így nyilatkozott tízből kilenc (90 százalék) Fidesz szavazó, közel minden második (47 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazó közül minden hatodik (17 százalék).

A megkérdezettek 30 százaléka korábban is töltött ki és most is kitöltötte a nemzeti konzultációs kérdőívet. A válaszadók 4 százaléka csak most töltötte ki, korábban nem, 15 százaléknyi válaszadó pedig korábban töltötte ki, és most nem.

Közel minden második (45 százalék) válaszadó tudta helyesen megmondani, hogy miről is szól a mostani nemzeti konzultáció. (A Fidesz szavazók 63 százaléka, a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a 42 százaléka, illetve a bizonytalan szavazóknak a 35 százaléka

Közel minden hetedik (15 százalék) megkérdezett adott helytelen választ (A Fidesz szavazók 14 százaléka, a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a 18 százaléka, illetve a bizonytalan szavazóknak a 9 százaléka.

Tízből négy (40 százalék) válaszadó nem tudott, vagy nem válaszolt erre a kérdésre. A Fidesz szavazók 23 százaléka, a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a 40 százaléka, illetve a bizonytalan szavazóknak az 56 százaléka.

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatókA kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2022. december 05 – 08. között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 1009 fő telefonos megkérdezésével , a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.