A magyarok többsége nem ért egyet az egészségügyi dolgozókra kiszabott törvénnyel – pláne nem az időzítésével

Publicus Intézet a Népszava megbízásából március 22-25 között 1001 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta az emberek véleményét az egészségügyi dolgozókra hozott szabályokkal kapcsolatban.

A megkérdezettek többsége nem ért egyet az egészségügyi dolgozókra kiszabott törvénnyel. 10-ből 8 válaszadó helyteleníti, hogy a törvény éppen most, a covid 3. hullámában lépett hatályba, ezzel tovább terhelve az egészségügyi rendszert.

Bár a pártpreferencia itt is meghatározó, a törvény időzítését szinte az összes ellenzéki válaszadó helyteleníti, és ezt a véleményt tízből hét kormánypárti megkérdezett is osztja.


A megkérdezettek többsége nem ért egyet az egészségügyi dolgozókra vonatkozó új szabályokkal. 50 százalék azoknak az aránya, akik egyáltalán nem értenek velük egyet, míg 11 százalék inkább nem. A bizonytalan válaszok (nem ismeri a részleteket, vagy nem tudja / nem válaszol) aránya 9 százalék volt.

Természetesen itt is meghatározó a pártpreferencia – az ellenzéki szavazók sokkal kevésbé értenek egyet (19 százalék) az új szabályokkal, mint a kormánypártiak (48 százalék). A Fidesz-KDNP szavazók után leginkább a Momentum szavazók értenek egyet a törvénnyel (34 százalék), míg legkevésbé az MSZP-sek (7 százalék). A bizonytalan válaszok aránya a kormánypárti (11 százalék) és a bizonytalan szavazók (13 százalék) körében a legmagasabb, míg az MSZP szavazók közül senki sem adott bizonytalan választ.

A döntő többség egyértelműen nem ért egyet azzal, hogy a törvény éppen most, a járvány 3. hullámában lépett hatályba, ezzel tovább terhelve az egészségügyi rendszert. A válaszadók háromnegyede nem helyesli, míg 7 százalék inkább nem helyesli a törvény bevezetésének időzítését.

Az egészségügyi dolgozókra vonatkozó szabályok a járvány 3. hullámában történő hatályba léptetését a kormánypárti szavazók döntő többsége is helyteleníti (67 százalék), az ellenzéki válaszadók közül pedig szinte mindenki (96 százalék). Legnagyobb arányban a Fidesz-KDNP szavazók támogatják, hogy a törvényt most vezették be (22 százalék), míg az ellenzéki szavazóknál ez az arány mindössze 3 százalék.

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatókA kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2021 március 22-25 között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 1001 fő telefonos megkérdezésével , a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.