Kvótanépszavazás: a többség szerint felesleges

Minden tíz megkérdezettből majd’ kilencen úgy gondolják, hogy túl sok menekült érkezik Európába. Az egy évvel ezelőtti és az egy hónappal ezelőtti kutatásunkhoz képest is növekedtek a menekültekkel szemben ellenérzések. A megkérdezettek többsége nem gondolja úgy, hogy a menekülteket emberségesebben kellene kezelni, és közel kétharmad szerint nem kötelességünk segíteni rajtuk. A népszavazást a megkérdezettek többsége feleslegesnek gondolja, minden második válaszadó így nyilatkozott. Minden tíz megkérdezettből hatan úgy gondolják, hogy népszavazás nélkül is megakadályozható a kényszerbetelepítés, és felesleges erre költeni. Ugyan ennyien gondolják úgy, hogy a menekülteket amúgy sem lehet arra kényszeríteni, hogy oda költözzenek ahova nem akarnak. A kvótanépszavazáson a megkérdezettek fele ígéri biztosra a részvételét, s közel kétharmaduk a kvóta ellen szavazna. Az összes megkérdezett tizenegy százalék adna le érvénytelen szavazatot, ha elmenne – azonban többségük inkább távolmaradásával szavaz.

kvota_szavaz_biztos_2016_09.png

Publicus Intézet Vasárnapi Hírek megbízásából, szeptember 15 és 19 között, 1000 fő megkérdezésével készített reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a menekültekkel kapcsolatos attitűdöket, és a kvótanépszavazás megítélését. Minden tíz megkérdezettből majd’ kilencen úgy gondolják, hogy túl sok menekült érkezik Európába. Az egy évvel ezelőtti és az egy hónappal ezelőtti kutatásunkhoz képest is növekedtek a menekültekkel szemben ellenérzések. A megkérdezettek többsége nem gondolja úgy, hogy a menekülteket emberségesebben kellene kezelni, és közel kétharmad szerint nem kötelességünk segíteni rajtuk. A népszavazást a megkérdezettek többsége feleslegesnek gondolja, minden második válaszadó így nyilatkozott. Minden tíz megkérdezettből hatan úgy gondolják, hogy népszavazás nélkül is megakadályozható a kényszerbetelepítés, és felesleges erre költeni. Ugyanennyien gondolják úgy, hogy a menekülteket amúgy sem lehet arra kényszeríteni, hogy oda költözzenek ahova nem akarnak. A kvótanépszavazáson a megkérdezettek fele ígéri biztosra a részvételét, s közel kétharmaduk a kvóta ellen szavazna. Az összes megkérdezett tizenegy százalék adna le érvénytelen szavazatot, ha elmenne – azonban többségük inkább távolmaradásával szavaz.

Az egy évvel ezelőtti és az egy hónappal ezelőtti kutatásunkhoz képest is növekedtek a menekültekkel szemben ellenérzések. Minden tíz megkérdezettből majd’ kilencen (86 százalék) úgy gondolják, hogy túl sok menekült érkezik Európába. Mindazonáltal a többség opportunizmust érzékel a kormány részéről, és 48 százalék (42 ellenében) úgy gondolja, hogy a Fidesz valójában egy népszerű témát felhasználva igyekszik a népszerűségét növelni. Ebben a Fidesz szavazókat (33 százalék) leszámítva minden vizsgált társadalmi csoport így gondolkodik, leginkább a Jobbik (64 százalék) és az MSZP szavazói (56 százalék).

tíz megkérdezettből hat (58 százalék) nem gondolja úgy, hogy kötelességünk segíteni a menekülteken. Ebben a kérdésben az MSZP szavazókat (36 százalék) leszámítva mindenki így gondolkodik, leginkább a Jobbik (72 százalék) és a Fidesz szavazói (61 százalék).

kvota_attitud_2016_09.png

Az egy évvel és az egy hónappal ezelőtti kutatásunk eredményivel összehasonlítva folyamatosan csökken azok aránya, akik szerint a menekülteket emberségesebben kellene kezelni. Míg egy éve a megkérdezettek több mint fele (52 százalék) gondolta így, egy hónappal ezelőttre egy 44 százalékra csökkent, mostanra már csak 38 százalék van ezen az állásponton.

Mostanra már csak két társadalmi csoportban vannak többségben azok, akik szerint több emberséget érdemelnek a menekültek: a budapestiek (54 százalék), és az MSZP szavazók (52 százalék). Leginkább a Jobbik szavazók (65 százalék), és a legfeljebb nyolc általánossal rendelkezők (58 százalék), illetve a Fidesz szavazók (56 százalék) gondolkodnak ellenkezően.

kvota_embersegesebb_2016_09.png

A népszavazást a megkérdezettek többsége (48 százalék, 42 ellenében) feleslegesnek gondolja, minden második válaszadó így nyilatkozott. A Fidesz szavazók (31 százalék) kivételével minden vizsgált társadalmi csoport így gondolkodik – leginkább az MSZP (72 százalék) szavazók, és a Jobbik szavazói (58 százalék).

Minden tíz megkérdezettből hatan (60 százalék) úgy gondolják, hogy népszavazás nélkül is megakadályozható a kényszerbetelepítés, és felesleges erre költeni. Ebben a kérdésben még a Fidesz szavazói és egyetértenek a többséggel – körükben 44 százalék (42 ellenében) azok aránya akik eképpen gondolkodnak. Ugyanennyien (60 százalék) gondolják úgy, hogy a menekülteket amúgy sem lehet arra kényszeríteni, hogy oda költözzenek ahova nem akarnak.

kvota_kovetkezmeny_2016_09.png

A köztereken és a médiában megjelenő, a kormány által folytatott hirdetési kampányt a megkérdezettek kétharmada (68 százalék) túl soknak gondolja, és csupán tízből három válaszadó (28 százalék) érzi azt, hogy szükség van ennyi hirdetésre. Egyedül a Fidesz szavazók akik szerint nem sok a hirdetés, 50 százalékuk gondolja így 45 ellenében – a többi pártok támogatói, és a bizonytalanok körében is legalább háromnegyed azok aránya akik soknak gondolják a hirdetéseket.

kvota_hirdetes_2016_09.png

kvótanépszavazáson a megkérdezettek fele (54 százalék) ígéri biztosra a részvételét, ez lényegében megegyezik a múlt hónapban mért 53 százalékkal. Azonban fontos jeleznünk, hogy a részvétel a legnehezebben mérhető szándék, és általában többen jelzik részvételüket annál, mint akik végül el is mennek. Így jelenleg, a népszavazás érvényessége meglehetősen kérdéses. Mindenesetre, legnagyobb arányban a Fidesz szavazók ígérik biztosra a részvételüket (82 százalék), és legkevésbé az MSZP szavazók (34 százalék).

Mindössze hat százaléknyian terveznek a kvóták mellett szavazni, és az összes megkérdezet kétharmada a kvóták ellen szavazna. kvótapárti szavazók többsége az elmúlt hónapban az érvénytelen szavazók körébe vándorolt, összes megkérdezett tizenegy százaléka adna le érvénytelen szavazatot – ha elmenne.

Az összes megkérdezett körében a MSZP szavazók negyede (26 százalék) tervez érvénytelenül szavazni, és szintén negyede (24 százalék) a kvóták ellen. Az érvénytelenül szavazni szándékozók aránya a Jobbik és a bizonytanan szavazók körében kimutatható még (11, illetve 9 százalék).

kvota_szavaz_osszes_2016_09.png

Azonban úgy tűnik, hogy kvóta mellett és az érvénytelenül szavazók nem tervezik a népszavazáson való részvételt. A részvételüket biztosra ígérők körében mindösszesen 2 százalék aki érvénytelen szavazat leadására készül, ami nagyságrendileg megegyezik a korábbi választásokon érvénytelenül szavazók arányával. Ám végső arány annál várhatóan valamennyivel magasabb lesz, hiszen az egyébként érvénytelenül szavazók többsége nem tudatosan szavaz érvénytelenül.

A Fidesz szavazók körében minden tíz biztosan szavazó megkérdezettből kilenc (92 százalék) a kvóta ellen tervez szavazni, és hasonló az arány a Jobbik szavazóknál (93 százalék) is. A Jobbik szavazók körében minden huszadik (5 százalék) tervez biztosan érvénytelenül szavazni, és hasonló az arány az MSZP szavazók (6 százalék) esetében is. Az MSZP szavazók körében minden tizedik megkérdezett (12 százalék) a kvóta mellett tervez szavazni.

kvota_szavaz_biztos_2016_09.png

A kutatás eredményeiről további részletek a szombaton megjelenő Vasárnapi Hírekben találhatók, és a HírTV Magyarország élőben, valamint az ATV Egyenes beszéd műsorában voltak láthatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Vasárnapi Hírekre is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2016. szeptember 15-19 között a Publicus Intézet készítette az ország felnőtt népességét reprezentáló 1000 fő telefonos megkérdezésével, a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2011 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.