Pártok támogatottsága és politikusok népszerűsége, 2017 augusztus

Az elmúlt egy hónapban a Fidesz támogatottsága újabb egy százalékpontot csökkenve 24 százalék. Az MSZP valamint a Jobbik tábora változatlan, így a pártok támogatottsága 13 százalék, illetve 10 százalék.

A többi párt támogatottsága nem változott. Az LMP és a DK támogatottsága változatlanul 3-3 százalék. Az Együtt támogatottsága ebben a hónapban elérte az egy százalékot, viszont ez most sem sikerült ez a Párbeszédnek, és az MLP-nek sem. A Kétfarkú változatlanul egy százalékon áll, a Momentum Mozgalom támogatottsága április óta 2 százalék.

A bizonytalanok aránya 38 százalék.

2017_08_ppref.png

 

Publicus Intézet a Vasárnapi Hírek megbízásából, augusztus 10 és 12 között, 1003 fő megkérdezésével készített reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a pártok támogatottságát és egyes politikusok megítélését.  Az elmúlt egy hónapban a Fidesz támogatottsága újabb egy százalékpontot csökkenve 24 százalék. Az MSZP valamint a Jobbik tábora változatlan, így a pártok támogatottsága 13 százalék, illetve 10 százalék.

Fidesz szavazóinak száma a múlt a hónapi csökkenés után, most újabb egy százalékpontot csökkent, és így 24 százalék. A párt szavazóinak aktivitása továbbra is magas.

Az MSZP támogatottsága öt hónap változatlanság után a múlt hónapban egy százalékpontot csökkent, most viszont változatlanul maradt, és 13 százalék. A párt szavazóinak aktivitása újra növekedett.

Jobbik támogottsága a múlt hónapban egy százalékpontot csökkent, most pedig változatlan, így 10 százalék. A párt támogatottsága egy éve a 10-11 százalékos sávban van. A Jobbik támogatóinak aktivitása azonban most némileg csökkent.

2017_08_ppref.png

A többi párt támogatottsága nem változott. Az LMP és a DK támogatottsága változatlanul 3-3 százalék. Az Együtt támogatottsága ebben a hónapban elérte az egy százalékot, viszont ez most sem sikerült ez a Párbeszédnek, és az MLP-nek sem. A Kétfarkú változatlanul egy százalékon áll, a Momentum Mozgalom támogatottsága április óta 2 százalék.

A bizonytalanok aránya 38 százalék.

2017_08_ppref_idosor.png

Orbán Viktor (Fidesz) népszerűsége múlt hónapi egy pontos csökkenás után, most újra egy pontot csökkent, így 39 pont. Ez januárhoz képest összesen tíz pontos visszaesés.

Botka László (MSZP) népszerűsége a ebben a hónapban is három pontot csökkent, így 36 pont. Ez januárhoz képest négy pontos csökkenés.

Vona Gábor (Jobbik) népszerűsége múlt hónapi két pontos csökkenás után, most újra két pontot csökkent, és így 32 pont. Ez januárhoz képest egy pontos növekedés.

Gyurcsány Ferenc (DK) egy pontot csökkent, 17 pont. Ez januárhoz képest négy pontos csökkenés.

2017_08_pol_nepsz.png

A kutatás eredményeiről további részletek, például biztos szavazók preferenciái és az országban zajló folyamatokkal való elégedettség változása a szombaton megjelenő Vasárnapi Hírekben találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Vasárnapi Hírekre is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2017. augusztus 10-12 között a Publicus Intézet készítette az ország felnőtt népességét reprezentáló 1003 fő telefonos megkérdezésével, a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2011 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg. Az összes megkérdezett adatai részletesen itt.