A budapestiek szívesebben látnák a Diákvárost, mint a Fudan Egyetemet

Publicus Intézet a Népszava megbízásából április 28-30. között 993 fő megkérdezésével készített budapesti reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta az itt lakók véleményét a kínai Fudan Egyetemről.

A válaszadók közel kétharmada úgy látja, hogy a Fudan Egyetem budapesti kampuszának létesítése Magyarország számára inkább nem előnyös. A pártpreferencia döntő a kérdés megítélésében – míg a kormánypártiak 75 százaléka Magyarország számára inkább előnyösnek gondolja a megállapodást, addig az ellenzéki válaszadóknak csupán 7 százaléka osztja ezt a véleményt.

Tízből majdnem nyolc válaszadó látja úgy, hogy a Fudan Egyetem budapesti kampusza inkább Kína számára lenne előnyös, ám ebben a kérdésben is meghatározó a pártpreferencia: az ellenzéki válaszadóknak 6, míg a kormánypártiaknak 62 százaléka gondolja úgy, hogy a kampusz létesítése Magyarország számára előnyösebb.

Ha azt is figyelembe veszik, hogy az egyetem kínai hitelből, kínai vállalatok bevonásával épül, akkor a megkérdezettek 84 százaléka gondolja úgy, hogy a kampusz létesítése Kína számára előnyösebb. Ez az információ a kormánypártiak véleményét is némileg ebbe az irányba tolja. Továbbá a többség (69 százalék) inkább egyetért azzal, hogy a kampusz létesítése valamilyen politikai, diplomáciai érdeket szolgál.

A megkérdezettek elsöprő többsége (82 százalék) szerint jobb lenne, ha a területen inkább a tervezett Diákváros épülne meg, és a megkérdezett kormánypárti szavazóknak is nagyobb része támogatja a Diákváros megépülését, mint a Fudan Egyetemét. Tízből közel nyolc válaszadó egy helyi népszavazáson arra szavazna, hogy ne a Diákváros helyén épüljön meg a Fudan kampusz.

Összességében tízből egy válaszadó véli úgy, hogy jöjjön Budapestre a Fudan Egyetem, akár a Diákváros helyére is, míg negyedük gondolja azt, hogy a városban valahol máshol kellene felépíteni, 60 százalékuk szerint pedig egyáltalán nem kellene a kínai egyetemnek Magyarországon kampuszt létesítenie. A támogatottság aránya a kormánypárti szavazók körében a legmagasabb.


A megkérdezettek 91 százaléka hallott róla, hogy a Fudan Egyetem Budapesten tervez kampuszt nyitni. Az ellenzéki válaszadók körében magasabb a terv ismertsége – közülük 96 százalék hallott róla szemben a kormánypárti válaszadók 81 százalékával. A legmagasabb ismertség a Jobbik szavazók körében tapasztalható, akiknek 100 százaléka hallott a Fudani Egyetem tervezett kampuszáról.

Akik hallottak a tervezetről, azok közel kétharmada (65 százalék) úgy látja, hogy a Fudan Egyetem budapesti kampusza Magyarország számára inkább nem előnyös. Természetesen hatalmas az eltérés a kormánypárti és az ellenzéki szavazók hozzáállása között – míg a kormánypártiak 75 százaléka Magyarország számára inkább előnyösnek gondolja a kínai egyetem kampuszát, addig az ellenzéki válaszadók csak 7 százaléka vélekedik így. A DK szavazók közül gondolják a legkevesebben előnyösnek az ötletet (0 százalék), ám az elutasítottság a megkérdezett Momentum szavazók körében a legmagasabb (94 százalék).

Akik hallottak a projektről, azok döntő többsége (77 százalék) látja úgy, hogy a Fudan Egyetem budapesti kampusza inkább Kína számára lenne előnyös, de ebben a kérdésben is meghatározó a pártpreferencia. Míg az ellenzéki válaszadóknak csupán 6, addig a kormánypártiaknak 62 százaléka gondolja úgy, hogy a kampusz létesítése Magyarország számára előnyösebb. Minden ellenzéki párt támogatói úgy látják, hogy a megállapodás Kína számára előnyösebb, és a bizonytalan szavazók 70 százaléka is osztja ezt a véleményt.

Ha azt is figyelembe veszik, hogy az egyetem kínai hitelből, kínai vállalatok bevonásával épül, akkor a megkérdezettek 84 százaléka gondolja úgy, hogy a kampusz létesítése Kína számára előnyösebb. Ez az információ a kormánypárti válaszadók véleményén is némileg változtatott – ennek birtokában már 62 helyett csak 48 százalékuk gondolja, hogy a megállapodás Magyarország számára előnyösebb.

A többség (69 százalék) inkább egyetért azzal, hogy a kampusz létesítése valamilyen politikai, diplomáciai érdeket szolgál. A felvetés a kormánypárti szavazók körében is megosztó – 40 százalék inkább egyetért vele, míg 48 százalék inkább nem. A megkérdezett ellenzéki szavazók döntő többsége (84 százalék) egyetért az állítással, és minden ellenzéki párt támogatóinak legalább 80 százaléka gondolja ugyanígy.

A megkérdezettek elsöprő többsége (82 százalék) szerint jobb lenne, ha a területen inkább a tervezett Diákváros épülne meg, szemben azzal a 10 százalékkal, akik szerint a Fudan Egyetemnek kellene ott felépülni. A DK és Momentum szavazók 100 százaléka gondolja úgy, hogy a területen a Diákvárosnak kellene felépülni, és minden ellenzéki párt támogatói között legalább 94 százalék a Diákváros támogatóinak aránya. A megkérdezett kormánypárti szavazóknak is nagyobb része támogatja a Diákváros megépülését, mint a Fudan Egyetemét – 47 százalék támogatja a Diákvárost, 32 százalék pedig a kínai egyetem kampuszát.

A válaszadók 57 százaléka szerint a főpolgármesternek és a IX. kerület polgármesterének nem fog sikerülni megakadályozni, hogy a Diákváros helyére más épüljön. Ez az arány a Fidesz-szavazók körében a legmagasabb (68 százalék) és az MSZP szavazók között a legalacsonyabb (47 százalék). Egyedül az MSZP szavazóknak gondolja nagyobb része úgy, hogy Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina sikerrel járhatnak – 51 százalék szemben a 47 százalékkal.

Tízből közel nyolc válaszadó (79 százalék) egy helyi népszavazáson arra szavazna, hogy ne a Diákváros helyén épüljön meg a Fudan kampusz. A kérdés a Fidesz szavazók körében megosztó – 45 százalék szavazna úgy, hogy épüljön meg a kampusz a tervezett helyen, míg 40 százalék szavazna ez ellen. Az ellenzéki szavazóknak csupán 6 százaléka szavazna úgy, hogy a Diákváros helyén épüljön meg a Fudan Egyetem.

Összességében a válaszadók 10 százaléka véli úgy, hogy jöjjön Budapestre a Fudan Egyetem, akár a Diákváros helyére is, míg 25 százalék gondolja azt, hogy valahol máshol a városban kellene felépíteni, 60 százalék szerint pedig egyáltalán nem kellene a kínai egyetemnek Magyarországon kampuszt létesítenie. A támogatottság aránya a kormánypárti szavazók körében a legmagasabb, akiknek 32 százaléka akár a Diákváros helyén is szívesen látná a Fudan Egyetemet, míg 44 százalék bár támogatja az egyetem felépülését, inkább a városban máshol találna neki helyet. Az ellenzéki szavazók 78 százaléka egyáltalán nem akarja a Fudan Egyetemet Budapesten vagy Magyarországon látni, míg 19 százalék szerint jöhetne ide, csak nem a Diákváros helyére, és mindössze 3 százalék támogatná a felépítését akár a Diákváros helyén is.

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2021. április 28-30. között a Publicus Intézet készítette Budapest felnőtt népességét reprezentáló 993 fő telefonos és online megkérdezésével, a Publicus Budapesti Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.