A többség szerint a homoszexualitást megjelenítő könyvek nem veszélyesek a fiatalok számára

Publicus Intézet július 26-31. között 1001 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvéleménykutatásban kérdezte az emberek véleményét egyes, a magyar könyvpiacon történt eseményekről.

A válaszadók háromnegyede hallott arról, hogy az új szabályozás szerint a homoszexualitást megjelenítő könyveket csak fóliázva és nem az ifjúsági irodalom polcain árulhatják a könyvesboltok. Tízből hat megkérdezett inkább nem ért egyet ezzel a döntéssel.

Tízből szintén hat válaszadó hallott arról, hogy a Líra bolthálózat 12 millió forintos büntetést kapott, mivel nem lefóliázva árultak ilyen könyvet.

A megkérdezettek többsége szerint a homoszexualitást megjelenítő könyvek inkább nem veszélyesek a fiatalok számára.Többen vannak azok, akik szerint a különböző szexuális irányultságú embereket megjelenítő irodalom valójában nem szolgál propaganda célt.

Tízből négy válaszadó hallott arról, hogy a miniszterelnök politikai tanácsadója, Orbán Balázs vezette Mathias Corvinus Collegium több mint 98 százalékos tulajdonrészt szerzett a Libri Csoportban.

Tízből hat válaszadó szerint ez után változni fog a könyvek elrendezése a Libri boltokban. Tízből szintén hat megkérdezett szerint változni fog az is, hogy a Librihez tartozó kiadók milyen könyveket adnak majd ki.


A válaszadók háromnegyede (75 százalék) hallott arról, hogy az új szabályozás szerint a homoszexualitást megjelenítő könyveket csak fóliázva és nem az ifjúsági irodalom polcain árulhatják a könyvesboltok. Így nyilatkozott a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül tízből kilenc (91 százalék), tízből hét (71 százalék) bizonytalan szavazó, illetve tízből hat (60 százalék) bizonytalan szavazó.

Tízből hat (60 százalék) megkérdezett inkább nem ért egyet azzal, hogy a homoszexualitást megjelenítő könyveket csak fóliázva, és nem az ifjúsági irodalom polcain árulhatják a könyvesboltok. Így gondolja a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül tízből kilenc (92 százalék), tízből közel hat (56 százalék) bizonytalan szavazó, illetve közel minden ötödik (17 százalék) Fidesz szavazó.

A válaszadók harmada (34 százalék) azonban inkább egyetért ezzel. Ezt mondta a Fidesz szavazók háromnegyede (77 százalék) a bizonytalan szavazók harmada (35 százalék) és a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a 4 százaléka.

Tízből hat (62 százalék) válaszadó hallott arról, hogy a Líra bolthálózat 12 millió forintos büntetést kapott, mivel nem lefóliázva árultak ilyen könyvet. Így nyilatkozotta választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak túlnyomó többsége (84 százalék), a bizonytalan szavazók enyhe többsége (55 százalék), illetve tízből négy (43 százalék) Fidesz szavazó.

A megkérdezettek több mint harmada (37 százalék) azonban nem hallott erről. Ezt mondta a Fidesz szavazók 56 százaléka (azaz a kormánypárti szavazók többségéhez nem jutott el az a hír), a bizonytalan szavazók 44 százaléka, illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a 15 százaléka.

A megkérdezettek többsége (55 százalék) szerint a homoszexualitást megjelenítő könyvek inkább nem veszélyesek a fiatalok számára. Így gondolja a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül tízből közel kilenc (86 százalék), minden második (50 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a Fidesz szavazók 14 százaléka.

Tízből közel négy (36 százalék) válaszadó szerint ezek az ilyenfajta könyvek inkább veszélyesek a fiatalok számára. Ezt mondta tízből nyolc (80 százalék) Fidesz szavazó, tízből közel négy (36 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a 8 százaléka.

Többen vannak azok, akik szerint a különböző szexuális irányultságú embereket megjelenítő irodalom valójában nem szolgál propaganda célt. (49 százalék 34 százalék ellenében). A Fidesz szavazóknál vannak többségben azok, akik szerint igazából propagandáról van szó az ilyen könyvek kapcsán. (62 százalék 23 százalék ellenében.)

Tízből négy (42 százalék) válaszadó hallott arról, hogy a miniszterelnök politikai tanácsadója, Orbán Balázs vezette Mathias Corvinus Collegium több mint 98 százalékos tulajdonrészt szerzett a Libri Csoportban. Így nyilatkozott a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak kétharmada (65 százalék), a bizonytalan szavazók harmada (35 százalék) és a Fidesz szavazók ötöde.

A többség (55 százalék) azonban nem hallott erről a tranzakcióról. Ezt mondta tízből nyolc (79 százalék) Fidesz szavazó, tízből hat (59 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a harmada (35 százalék).

Tízből hat (60 százalék) válaszadó szerint ez után változni fog a könyvek elrendezése a Libri boltokban. Így látja a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a kétharmada (67 százalék), tízből közel hat (57 százalék) bizonytalan szavazó, és minden második (51 százalék) bizonytalan szavazó.

A megkérdezettek 16 százaléka szerint azonban erre nem fog sor kerülni. Így gondolja a Fidesz szavazók 21 százaléka, a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a 16 százaléka, illetve a bizonytalan szavazók 13 százaléka.

Tízből hat (59 százalék) megkérdezett szerint változni fog az, hogy a Librihez tartozó kiadók milyen könyveket adnak ki. Így látja a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül tízből hét (70 százalék), tízből közel hat (56 százalék) bizonytalan szavazó, és közel minden második (46 százalék) bizonytalan szavazó.

A válaszadók 15 százaléka szerint azonban ez nem fog így történni. Így gondolja a Fidesz szavazók 21 százaléka, a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a 14 százaléka, illetve a bizonytalan szavazók 11 százaléka.

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2023. július 26 – 31. között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 1001 fő telefonos megkérdezésével , a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.