Tízből nyolcan nem tartják elfogadhatónak, hogy a kormánygépet magáncélra használja a kormányfő

Publicus Intézet a Népszava megbízásából március 30 – április 4. között 1007 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvéleménykutatásban kérdezte az emberek véleményét arról, hogy a kormányfő magánprogramokra használta a kormányzati repülőgépet.

Tízből hat megkérdezett hallott arról, hogy Orbán Viktort nemrégiben egy hivatalos útról hazafelé tartva, kerülőt téve nem Budapestre, hanem Pisába vitte magánprogramra a kormánygép.

Tízből nyolc válaszadó szerint nem elfogadható az, hogy a kormánygépet magáncélra használja a kormányfő. Ezt mondta a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül szinte az összes, tízből nyolc bizonytalan szavazó, illetve minden második Fidesz szavazó.

Tízből hét megkérdezett szerint a kormánygép üzemeltetési költségeiről folyamatosan, átláthatóan tájékoztatni kell a nyilvánosságot. Így gondolja tízből négy Fidesz szavazó is.


Tízből hat (60 százalék) megkérdezett hallott arról, hogy Orbán Viktort nemrégiben egy hivatalos útról hazafelé tartva, kerülőt téve nem Budapestre, hanem Pisába vitte magánprogramra a kormánygép. Leginkább a 60 évnél idősebbek (69 százalék) és a fővárosban élők (72 százalék) értesültek erről a hírről, a legkevésbé pedig a fiatalok (18-29 év közöttiek) és a községekben élők (45 százalék).

Pártpreferenciát nézve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a háromnegyede (77 százalék), a bizonytalan szavazók többsége (54 százalék), illetve tízből négy (39 százalék) Fidesz szavazó hallott erről az eseményről.

Tízből nyolc (78 százalék) válaszadó szerint nem elfogadható az, hogy a kormánygépet magáncélra használja a kormányfő. Leginkább a 18-29 év közöttiek (87 százalék) és a 60 évnél idősebbek (81 százalék), illetve a Budapesten (86 százalék) és a megyeszékhelyen (83 százalék) élők nyilatkoztak így.  Pártpreferenciát nézve ezt mondta a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül szinte az összes (95 százalék), tízből nyolc (83 százalék) bizonytalan szavazó, illetve minden második (49 százalék) Fidesz szavazó.

Közel minden hetedik (15 százalék) megkérdezett tartja elfogadhatónak, hogy a kormánygépet magáncélra használja a kormányfő. Leginkább a 45-59 év közöttiek (19 százalék) és a községekben élők (20 százalék) mondták ezt. Pártpreferenciát nézve így gondolja tízből közel négy (36 százalék) Fidesz szavazó, minden tizedik (9 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a 3 százaléka.

Tízből hét (70 százalék) megkérdezett szerint a kormánygép üzemeltetési költségeiről folyamatosan, átláthatóan tájékoztatni kell a nyilvánosságot. Így gondoljaa választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül tízből közel kilenc (86 százalék), a bizonytalan szavazók háromnegyede (75 százalék), illetve tízből négy (42 százalék) Fidesz szavazó.

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatókA kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2023. március 30 – április 04. között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 1007 fő telefonos megkérdezésével , a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.