Pártok támogatottsága és az ellenzéki politizálás – 2018 május

A Publicus Intézet a Vasárnapi Hírek megbízásából, május 4. és 9. között, 1008 fő megkérdezésével készített reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a pártok támogatottságának alakulását. Fidesz-KDNP támogatottsága 26 százalék, az MSZP-P támogatottsága 11, a Jobbiké 13 százalék. A megkérdezettek több mint fele nem ért egyet azzal, hogy az ellenzéki képviselőknek nem szabad felvenniük a mandátumukat, azonban tíz megkérdezettből majd’ hatan úgy gondolják, hogy az ellenzéki képviselőknek bojkottálniuk kell a Fidesz kormányt.

A Fidesz-KDNP támogatottsága a múlt hónapban mértekhez képest két százalékpontot csökkent, így 26 százalék, a biztos szavazó, pártválasztók körében 48 százalék.
Az MSZP-P támogatottsága nem változott, 11 százalék, a biztos szavazó, pártválasztók körében 15 százalék.
A Jobbik támogatottsága is változatlan 13 százalék, a biztos szavazó, pártválasztók körében 18 százalék.
Pártok támogatottsága, 2018 május
Az LMP támogatottsága egy százalékpontot csökkenve 3 százalék, a biztos szavazó, pártválasztók körében 5 százalék, a DK esetében változatlanul 3 százalék és 4 százalék ezek az értékek. A Kétfarkú Kutya párt támogatottsága 1 százalék, a biztos szavazó, pártválasztók körében 2 százalék, míg a Momentum esetében 2 százalék és 3 százalék ezek az értékek. Az összes megkérdezett körében az Együtt nem érte el az egy százalékot, viszont a biztos szavazók, pártválasztók körében igen. A bizonytalanok aránya három százalékpontot növekedve, 40 százalék.
Pártok támogatottsága, 2017 június – 2018 május
A megkérdezettek több mint fele (54 százalék) nem ért egyet azzal, hogy az ellenzéki képviselőknek nem szabad felvenniük a mandátumukat, míg harmaduk (36 százalék), egyetért ezzel.
Egyedül az MSZP szavazók körében nincs többsége annak az álláspontnak, hogy az ellenzéki képviselők felvegyék a mandátumukat (42 százalék, 39 ellenében), míg a több párt szavazói, és a bizonytalanok szerint fel kell venniük.
Azonban tíz megkérdezettből majd’ hatan (57 százalék) úgy gondolják, hogy az ellenzéki képviselőknek bojkottálniuk kell a Fidesz kormányt.
Egyedül a Fidesz szavazók gondolkodnak erről másként, kétharmaduk nem ért eget a bojkottal (64 százalék, 22 ellenében), ám az ellenzéki szavazók, és a bizonytalanok egyetértenek ezzel – leginkább a Jobbik, és az MSZP szavazói (75 és 69 százalék).
A kutatás eredményeiről további részletek, például az országban zajló folyamatokkal való elégedettség változása a szombaton megjelenő Vasárnapi Hírekben találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Vasárnapi Hírekre is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2018. május 4 – 9 között a Publicus Intézet készítette az ország felnőtt népességét reprezentáló 1008 fő telefonos megkérdezésével, a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2011 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.