Pártok támogatottsága és egyes politikusok megítélése

Publicus Intézet a Népszava megbízásából augusztus 27 – 31. között 1009 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a pártok támogatottságát és egyes politikusok megítélését.

A Fidesz támogatottsága az összes megkérdezett körében 30 százalék

Az MSZP támogatottsága az összes megkérdezett körében 7 százalék

A DK támogatottsága az összes megkérdezett körében 9 százalék

A Momentum támogatottsága az összes megkérdezett körében 7 százalék

Az LMP, a Párbeszéd, a MKKP, és a Mi Hazánk Mozgalom támogatottsága az összes megkérdezett körében egyaránt 1-1 százalék.

Egyes politikusok népszerűsége az kutatás során eképpen alakult:

Ezen adatsor nem része a szokásos havi, pártok támogatottságát mérő kutatássorozatnak.

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2020. augusztus 27 – 31. között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 1009 fő telefonos megkérdezésével , a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.