Háromnegyed szerint az ipari fogyasztóknak magasabb vízdíjat kellene fizetnie

Publicus Intézet július 26-31. között 1001 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvéleménykutatásban kérdezte az emberek véleményét a vízszolgáltatással kapcsolatban.

A megkérdezettek 6 százaléka tapasztalt vízhiányt, 22 százaléka pedig csőtörést a környezetében. Tízből három válaszadó általánosságban úgy látja, hogy gyakoribbá váltak az elmúlt években a vízszolgáltatással kapcsolatos problémák, ezzel együtt a megkérdezettek 94 százaléka mondta azt, hogy az otthonában elégedett a vízszolgáltatással.

Tízből hat megkérdezett hallott arról, hogy a rezsicsökkentés miatt nem emelkedő vízdíjak és a közműveket sújtó adó miatt nem jutott elég pénz a vezetékek karbantartására. Szintén tízből hat válaszadó nem ért egyet azzal, hogy a vízdíjat alacsonyan tartják, még akkor is, ha emiatt nem jut felújításra.  

A megkérdezettek közel kétharmada inkább egyetért azzal az állítással, hogy a kormány segítette az embereket az alacsony vízdíjjal, de végül úgyis az adófizetők állják a kiadásokat.

A többség támogatja, hogy az országban eddig sokféle, területenként változó víz- és csatornadíj egységes legyen.

Tízből hét megkérdezett nem ért egyet azzal, hogy a lakosság, illetve a cégek, ipari fogyasztók ugyanannyit fizessenek a vízhasználatért.


A megkérdezettek 6 százaléka tapasztalt vízhiányt, 22 százaléka pedig csőtörést a környezetében.

Tízből három (30 százalék) válaszadó általánosságban úgy látja, hogy gyakoribbá váltak az elmúlt években a vízszolgáltatással kapcsolatos problémák. Így nyilatkozott a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül tízből négy (38 százalék), tízből három (29 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a Fidesz szavazók 15 százaléka.

Ezzel együtt a megkérdezettek 94 százaléka mondta azt, hogy az otthonában elégedett a vízszolgáltatással. (5 százalék elégedettlen, 1 százalék pedig nem tudott vagy akart válaszolni a kérdésre).

A megkérdezettek ötöde (20 százalék) úgy becsülte, hogy a lakása rezsijének 1-5 százalékát, közel nyolcada (13 százalék) 5-8 százalékát, hetede (14 százalék) 8-12 százalékát, a válaszadók közel tizede (9 százalék) szerint pedig 12-25 százalékát teszi ki a víz- és csatornadíj. (2 százalék még ennél is többet mondott, 42 százalék pedig nem tudott vagy akart válaszolni a kérdésre.)

A válaszadók háromnegyede (76 százalék) megfelelőnek, 15 százaléka soknak, 2 százaléka pedig kevésnek tartja az általa fizetett vízdíjat. (6 százalék nem tudott, vagy nem akart válaszolni a kérdésre.)

Tízből hat (59 százalék) megkérdezett hallott arról, hogy a rezsicsökkentés miatt nem emelkedő vízdíjak és a közműveket sújtó adó miatt nem jutott elég pénz a vezetékek karbantartására. Így nyilatkozott a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói tízből több mint nyolc (83 százalék), a bizonytalan szavazók közül tízből közel hat (55 százalék), illetve a Fidesz szavazók harmada (32 százalék).

Tízből hat (58 százalék) válaszadó nem ért egyet azzal, hogy a vízdíjat alacsonyan tartják, még akkor is, ha emiatt nem jut felújításra.  Így nyilatkozott a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a kétharmada (66 százalék), tízből hat (59 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a Fidesz szavazók 44 százaléka.

A megkérdezettek negyede (25 százalék) azonban egyetért ezzel az eljárással. Ezt mondta tízből három (30 százalék) Fidesz szavazó, a bizonytalan szavazók negyede (25 százalék), illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak is a közel negyede (23 százalék).

A megkérdezettek közel kétharmada (62 százalék) inkább egyetért azzal az állítással, hogy a kormány segítette az embereket az alacsony vízdíjjal, de végül úgyis az adófizetők állják a kiadásokat. Így nyilatkozott a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a kétharmada (67 százalék), tízből hat (59 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a Fidesz szavazók többsége (55 százalék).

A válaszadók negyede (26 százalék) inkább nem ért egyet ezzel az állítással. (Pártpreferenciák alapján nincs jelentős eltérés itt.)

A többség (55 százalék) támogatja, hogy az országban eddig sokféle, területenként változó víz- és csatornadíj egységes legyen. (Tízből három – 29 százalék – válaszadó nem támogatja, közel minden ötödik – 17 százalék – megkérdezett pedig nem tudott, vagy nem akart válaszolni a kérdésre.)

Tízből hét (71 százalék) megkérdezett nem ért egyet azzal, hogy a lakosság, illetve a cégek, ipari fogyasztók ugyanannyit fizessenek a vízhasználatért. Így nyilatkozott a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül tízből nyolc (79 százalék), tízből hét (69 százalék) bizonytalan szavazó, illetve tízből hat (60 százalék) Fidesz szavazó.

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatókA kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2023. július 26 – 31. között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 1001 fő telefonos megkérdezésével , a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.