A többség nem tartja elfogadhatónak sem a könnygáz bevetését, sem a kordonokat a várban

Publicus Intézet a Népszava megbízásából május 29 – június 2. között 1009 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvéleménykutatásban kérdezte az emberek véleményét a diáktüntetésekkel kapcsolatban.

Szinte az összes válaszadó hallott arról, hogymostanában sok tüntetés volt Budapesten, elsősorban diákok részvételével. A túlnyomó többség úgy tudja, hogy a diákok az oktatás és a tanárok helyzetének javításáért, a státusztörvény ellen, illetve a pedagógusok bérének a növelése érdekében tüntetnek.

Tízből kilenc megkérdezett hallott arról, hogy a diákok részvételével zajló tüntetéseken oszlattak, könnygázt vetettek be a rendőrök. Közölük a válaszadók háromnegyede inkább nem tartja helyesnek, hogy ebben a helyzetben könnygázt vetettek be a diákok ellen.

A válaszadók háromnegyede szerint azért vannak Orbán Viktor irodája körül a kordonok, hogy távol tartsanak embereket, például az újságírókat. Tízből hét válaszadó inkább nem tartja elfogadhatónak, hogy ha kordonok védik a miniszterelnök irodájának környékét, azért, hogy ne közelíthesse meg bárki.


Szinte az összes válaszadó (95 százalék) hallott arról, hogy mostanában sok tüntetés volt Budapesten, elsősorban diákok részvételével.

A túlnyomó többség (84 százalék) úgy tudja, hogy a diákok az oktatás és a tanárok helyzetének javításáért, a státusztörvény ellen, illetve a pedagógusok bérének a növelése érdekében tüntetnek. A Fidesz szavazók 69 százaléka, a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a 89 százaléka, illetve a bizonytalan szavazók 94 százaléka nyilatkozott így.

Míg a 60 évnél idősebbek 75 százaléka gondolja úgy, hogy valóban ezekért a célokért tüntetnek a diákok, addig a 18-29 éveseknél már 98 százalék ez az arány.

Minden tizedik (10 százalék) válaszadó más választ adott, további 6 százalék pedig nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre.

Tízből kilenc (89 százalék) megkérdezett hallott arról, hogy a diákok részvételével zajló tüntetéseken oszlattak, könnygázt vetettek be a rendőrök. Ezt mondta tízből nyolc (89 százalék) Fidesz szavazó, tízből kilenc (89 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül szinte az összes (94 százalék).

Közölük a válaszadók háromegyede (74 százalék) inkább nem tartja helyesnek, hogy ebben a helyzetben könnygázt vetettek be a diákok ellen. Így látja a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül szinte az összes (97 százalék), a bizonytalan szavazók túlnyomó többsége (84 százalék), illetve tízből négy (42 százalék) Fidesz szavazó.

Minden ötödik (21 százalék) megkérdezett inkább helyesnek tartja, hogy könnygázt vetettek be a diákok ellen. Így gondolja minden második (49 százalék) Fidesz szavazó, minden tizedik (10 százalék) bizonytalan szavazó, és a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a 3 százaléka.

A válaszadók háromnegyede szerint azért vannak Orbán Viktor irodája körül a kordonok, hogy távol tartsanak embereket, például az újságírókat. Így látja a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül szinte az összes (98 százalék), tízből nyolc (78 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a Fidesz szavazók 44 százaléka.

Közel minden nyolcadik (13 százalék) megkérdezett szerint azért vannak Orbán Viktor irodája körül a kordonok, mert, ahogy állítják, ez egy építési terület. Ezt mondta tízből közel négy (36 százalék) Fidesz szavazó, illetve a bizonytalan szavazók 2 százaléka.

Tízből hét (69 százalék) válaszadó inkább nem tartja elfogadhatónak hogy ha kordonok védik Orbán Viktor irodájának környékét, azért, hogy ne közelíthesse meg bárki. Ezt mondta a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül tízből kilenc (93 százalék), tízből nyolc (78 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a Fidesz szavazók harmada (35 százalék).

Minden negyedik (25 százalék) megkérdezett inkább elfogadhatónak tartja, hogy ha kordonok végik a miniszterelnök irodájának környékét, azért, hogy ne közelíthesse meg bárki. Így nyilatkozott tízből hat (58 százalék) Fidesz szavazó, minden tizedik (10 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a 7 százaléka.

A korosztályokat nézve: míg a 60 évnél idősebbek 69 százaléka tartja ezt az eljárást inkább nem elfogadhatónak, addig a 18-29 éveseknél már 82 százalék ez az arány

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2023. május 29 – június 02. között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 1009 fő telefonos megkérdezésével , a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.