Előválasztás: második fordulóban Karácsony az esélyesebb Márki-Zaynál – Dobrev ellenében

A Publicus Intézet 2021 október 1-2-án 3500 fő előválasztáson résztvevő szavazó megkérdezésével, IVR kutatást végzett az előválasztáson résztvevő szavazók körében. A megkérdezettek már az első forduló eredményének ismeretében válaszoltak kérdéseinkre.

Ha a második fordulóban az első forduló második és harmadik helyezettje közös kampány folytatnak úgy, hogy Karácsony Gergely lenne a miniszterelnök és Márki-Zay Péter pedig a miniszterelnök-helyettes, akkor a válaszadók 48,4 százaléka szavazna Karácsony és Márki-Zay szövetségére, 40,3 százaléka pedig Dobrev Klárára (5,9 százalék nem venne részt az előválasztáson)

Ha a második fordulóban Márki-Zay Péter visszalép a versenytől és Karácsony Gergely támogatására kéri szavazóit, abban az esetben a megkérdezettek 44 százaléka szavazna Karácsonyra, 42,3 százaléka pedig Dobrevre. (7,2 százalék nem venne részt az előválasztáson)

Azonban, amennyibben a második fordulóban Karácsony Gergely lépne vissza a versenytől, és Márki-Zay Péter támogatására kéri szavazóit, a válaszadók 49,9 százaléka szavazna Dobrevre, 35,2 százaléka pedig Márki-Zayra. (8,4 százalék nem venne részt az előválasztáson)

Abban az esetben, ha Márki-Zay Péter visszalép a versenytől, és rajta kívül még Jakab Péter, és Fekete-Győr András is Karácsony Gergely támogatására kéri szavazóit, a válaszadók 44,9 százaléka szavazna Karácsonyra, 39,7 százaléka pedig Dobrevre. (6,7 százalék nem venne részt az előválasztáson)

Akkor viszont, ha Karácsony Gergely az, aki visszalép a versenytől, és rajta kívül még Jakab Péter, és Fekete-Győr András is Márki-Zay Péter támogatására kéri szavazóit, a megkérdezettek 49 százaléka szavazna Dobrevre, 36,1 százaléka pedig Márki-Zayra. (6,9 százalék nem venne részt az előválasztáson)

A második fordulóban, amennyibben három jelölt indulna, a megkérdezettek 42,4 százaléka Dobrev Klárára, 33,6 százaléka Karácsony Gergelyre, 19,5 százaléka pedig Márki-Zay Péterre szavazna. (4,5 százalék nem venne részt az előválasztáson)

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2021. október 1-2-án a Publicus Intézet készítette az előválasztás első fordulójában résztvevő szavazókat reprezentáló 3500 fő IVR, robothívásos megkérdezésével. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek életkor, iskolai végzettség, régió szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja az előválasztáson résztvevő szavazók hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-1,65 százalékponttal térnek el attól, amit az összes előválasztáson résztvevő megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.