Lánchíd: fővárosi vélemények a híd felújításának ügye körül

Publicus Intézet a Népszava megbízásából  június 27 – 30. között 1003 fő megkérdezésével a budapestiek körében készített reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a fővárosi lakosoknak a Lánchíd felújításával kapcsolatos véleményét.

Tízből hat megkérdezett inkább egyetért azzal az állítással, hogy a kormány azzal, hogy nem ad több pénzt a Lánchíd felújítására, az ellenzéki vezetésű fővárost akarja nehéz helyzetbe hozni.

A válaszadók enyhe többsége szerint a politikai játszma része, hogy a főváros a szerkezet védelmére hivatkozva megtiltotta, hogy a Lánchidat is bevonják az augusztus 20-ai tűzijátékba, mivel szerintük nincs jelentős hatása a tűzijátéknak a híd állapotára.

Tízből hét válaszadó inkább elvárná azt a kormánytól, hogy miután kiderült, hogy több támogatásra van szüksége a fővárosnak a Lánchíd felújításához, a kormány magasabb összeggel járuljon hozzá a kivitelezéshez. Tízből három Fidesz szavazó szintén egyetért azzal, hogy a kormánynak több pénzt kellene adnia a felújításhoz.

Tízből négy megkérdezett elsősorban a kormányt hibáztatná, ha a Lánchíd használhatatlan állapotba kerülne és le kellene zárni. A válaszadók negyede Karácsonyt Gergelyt hibáztatná, akinek szerintük azonnal meg kellett volna kezdenie a felújítást. Minden hetedik megkérdezett Tarlós Istvánt hibáztatná, mivel a főpolgármestersége alatt kétszer is elhalasztották a felújítást forráshiányra panaszkodva.

A válaszadók kétharmada szerint ha annyira rossz állapotban van a Lánchíd, mint ahogy állítják, akkor a főpolgármesternek akkor is el kell kezdenie felújítást, ha nincs elég pénz rá. A megkérdezettek negyede nem kezdené el a felújítást, ha nem áll rendelkezésre a felújításhoz szükséges összeg.


Tízből hat (61 százalék) megkérdezett inkább egyetért azzal az állítással, hogy a kormány azzal, hogy nem ad több pénzt a Lánchíd felújítására, az ellenzéki vezetésű fővárost akarja nehéz helyzetbe hozni.

Az ellenzéki szavazók túlnyomó többsége egyetért az állítással, főleg a Momentum (92 százalék) és az MSZP-P (86 százalék) látják így. Minden ötödik Fidesz szavazó (23 százalék) szintén úgy látja, hogy a kormány szándékosan akarja nehéz helyzetbe az ellenzéki vezetésű fővárost.

A válaszadók enyhe többsége (53 százalék) szerint a politikai játszma része, hogy a főváros a szerkezet védelmére hivatkozva megtiltotta, hogy a Lánchidat is bevonják az augusztus 20-ai tűzijátékba, mivel szerintük nincs jelentős hatása a tűzijátéknak a híd állapotára.

Tízből négy (39 százalék) megkérdezett szerint azonban azért tiltotta meg a főváros, hogy a Lánchidat is bevonják az augusztus 20-ai tűzijátékba, mivel az érdemben ronthatja a híd állapotát.

Az ellenzéki pártok közül az MSZP-P és a Momentum szavazói (70 és 57 százalék) látják úgy leginkább, hogy a tűzijáték rossz hatással lehet a híd állapotát, ezért volt szükség a főváros döntésére.

A Fidesz szavazók háromnegyede (75 százalék) szerint a főváros politikai döntést hozott, mikor megtiltotta, hogy a Lánchidat is bevonják az augusztus 20-ai tűzijátékba. Csak a Fidesz szavazók közel ötöde (17 százalék) látja úgy, hogy azért hozta meg a főváros a tiltó intézkedését, mivel a tűzijáték érdemben ronthatja a híd állapotát.

Tízből hét (70 százalék) válaszadó inkább elvárná azt a kormánytól, hogy miután kiderült, hogy több támogatásra van szüksége a fővárosnak a Lánchíd felújításához, a kormány magasabb összeggel járuljon hozzá a kivitelezéshez.

Az ellenzéki szavazók túlnyomó többsége egyetért ezzel, főleg a DK és Momentum szavazói látják így (98-98 százalék). Tízből három (30 százalék) Fidesz szavazó szintén egyetért azzal, hogy a kormánynak magasabb összeggel kéne hozzájárulnia a kivitelezéshez

A Fidesz szavazók kétharmada (66 százalék) azonban inkább nem ért egyet azzal, hogy a kormánynak kellene kisegítenie a fővárost, és korábban ígért hat milliárd forinton felül további pénzeket csoportosítson Budapestnek a Lánchíd felújításához.

Szinte az összes megkérdezett (95 százalék) egyetértett azzal, hogy a Lánchíd egy jelentős szimbólum. Mindössze csak a válaszadók 4 százaléka mondta azt, hogy a hídnak csak közlekedési jelentősége van. Ebben a kérdésben teljes egyetértés van a különböző pártok szavazói között.

Tízből nyolc (84 százalék) megkérdezett szerint a Lánchíd az egész ország szimbóluma. Minden tizedik válaszadó (10 százalék) gondolja úgy, hogy a híd csak Budapest szimbóluma.

Leginkább a DK és az MSZP-P szavazói (93 és 88 százalék) látják úgy, hogy a Lánchíd az egész országé. Közel minden hatodik (17 százalék) Jobbik, illetve minden nyolcadik Momentum (12 százalék) és minden tizedik Fidesz (11 százalék) szavazó látja úgy, hogy a Lánchíd csak Budapest szimbóluma.

Tízből négy (38 százalék) megkérdezett elsősorban a kormányt hibáztatná, ha a Lánchíd használhatatlan állapotba kerülne és le kellene zárni, mivel az nem támogatja elegendő mértékben a felújítást, így nem áll rendelkezésre elég összeg.

A válaszadók negyede (26 százalék) Karácsonyt Gergelyt hibáztatná, akinek szerintük azonnal meg kellett volna kezdenie a felújítást. Minden hetedik (14 százalék) megkérdezett Tarlós Istvánt hibáztatná, mivel a főpolgármestersége alatt kétszer is elhalasztották a felújítást forráshiányra panaszkodva.

Közel minden hatodik (16 százalék) megkérdezett szerint mind a három fenti szereplő hibás lenne, ha a Lánchíd használhatatlan állapotba kerülne és le kellene zárni.

A felelősség kérdésében jól megtalálhatók a pártpolitikai törésvonalak: Tízből hét (72 százalék) Fidesz szavazó Karácsonyt Gergelyt hibáztatná, ha a Lánchíd használhatatlan állapotba kerülne és le kellene zárni, mivel neki azonnal meg kellett volna kezdenie a felújítást. Tízből hét DK (73 százalék), illetve tízből hat Momentum (64 százalék) és Jobbik (59 százalék) szavazó a kormányt hibáztatná, mivel nem támogatja elegendő mértékben a felújítást.

Az MSZP-P szavazói a többi párt szimpatizánsaihoz képest jóval inkább Tarlós Istvánt tartják hibásnak. Közülük tízből négyen (44 százalék) látják úgy, hogy mivel a volt főpolgármester kétszer is elhalasztotta a felújítást forráshiányra hivatkozva, ezért Ő lenne a felelős azért, ha most lezárnák a Lánchidat.

A válaszadók kétharmada (67 százalék) szerint ha annyira rossz állapotban van a Lánchíd, mint ahogy állítják, akkor a főpolgármesternek akkor is el kell kezdenie fölújítást, ha nincs elég pénz rá. A megkérdezettek negyede (25 százalék) nem kezdené el a felújítást, ha nem áll rendelkezésre a szükséges összeg.

Tízből kilenc (86 százalék) Fidesz szavazó, illetve a bizonytalan szavazók kétharmada (66 százalék) szerint Karácsony Gergelynek akkor is el kell kezdenie fölújítást, ha nincs elég pénz rá. Leginkább a Jobbik (61 százalék), illetve az MSZP-P és a DK szavazói (42-42 százalék) látják úgy, hogy nem kéne elkezdeni addig a felújítást, amig nem áll rendelkezésre a megfelelő összeg.

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2020. június 27 – 30. között a Publicus Intézet készítette Budapest felnőtt népességét reprezentáló 1003 fő hibrid, telefonos és online megkérdezésével. A mintavételből eredő torzulások a KSH Mikrocenzus 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, és iskolai végzettség szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a Budapesten élők hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb budapesti lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.