Többség szerint Karácsony alkalmas lenne miniszterelnök-jelöltnek

Publicus Intézet a Népszava megbízásából január  26 – 28. között 1138 fő megkérdezésével készített budapesti reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a fővárosi lakosok véleményét Karácsony Gergelyről, illetve az önkormányzatiság kapcsán felmerült kérdésekről.

A megkérdezettek többsége szerint inkább helyes, ha egy főpolgármester egy országgyűlési kampányban is aktív szerepet vállal például miniszterelnök-jelöltként. A válaszadók többsége szerint Karácsony Gergely inkább alkalmas lenne miniszterelnök-jelöltnek.

Tízből négy válaszadó biztosan egy ellenzéki összefogásra szavazna, ha Karácsony Gergely lenne a miniszterelnök-jelölt. Amennyiben a mostani főpolgármester nyerne egy miniszterelnök-jelölti előválasztáson, akkor már tízből öt megkérdezett mondta azt, hogy biztosan egy ellenzéki összefogásra szavazna.

Tízből hat válaszadó összességében inkább elégedett Karácsony Gergely főpolgármesterként végzett munkájával. Az ellenzéki szavazók háromnegyede inkább elégedett Karácsony tevékenységével. Ezzel szemben a Fidesz szavazók 95 százaléka inkább nem elégedett azzal, amit a főpolgármester csinál.

A megkérdezettek többsége vagy biztosan vagy pedig valószínűleg Karácsony Gergelyre szavazna egy most vasárnapi főpolgármester választáson. További hat százaléknyi válaszadó szintén rá adná a voksát egy széleskörű ellenzéki összefogás esetén.

Tízből hét megkérdezett azt tartja jobbnak, ha minél több ügyről helyben, önkormányzati szinten döntenek. Tízből három válaszadó szerint viszont az a jobb, ha a legtöbb döntés központilag születik meg az országban.

Míg az ellenzéki szavazók döntő többsége abban hisz, hogy a különböző közszolgáltatások működtetését – a kórházak kivételével – az önkormányzatokra kell bízni, addig a fideszes szavazók némileg megosztottak a kérdésben. Egyúttal azonban rájuk jellemző a leginkább, hogy az államra bíznák ezeknek a működtetését.


A megkérdezettek enyhe többsége (52 százalék) szerint inkább helyes, ha egy főpolgármester egy országgyűlési kampányban is aktív szerepet vállal például miniszterelnök-jelöltként. Minden második (50 százalék) válaszadó szerint Karácsony Gergely inkább alkalmas lenne miniszterelnök-jelöltnek.

Tízből négy (40 százalék) válaszadó biztosan egy ellenzéki összefogásra szavazna, ha Karácsony Gergely lenne a miniszterelnök-jelölt. Amennyiben a mostani főpolgármester nyerne egy miniszterelnök-jelölti előválasztáson, akkor már tízből öt (47 százalék) megkérdezett mondta azt, hogy biztosan egy ellenzéki összefogásra szavazna.

Tízből hat (58 százalék) válaszadó összességében inkább elégedett Karácsony Gergely főpolgármesterként végzett munkájával. Az ellenzéki szavazók háromnegyede (76 százalék) inkább elégedett Karácsony tevékenységével. Ezzel szemben a Fidesz szavazók 95 százaléka inkább nem elégedett azzal, amit a főpolgármester csinál.

Míg a 18 és 29 év közöttiek kétharmada, továbbá tízből hat 30 és 44 közötti (61 százalék) illetve 45 és 59 közötti (62 százalék) összességében inkább elégedett Karácsony Gergely főpolgármesterként végzett munkájával, addig majdnem minden második (47 százalék) hatvan év felüli inkább nem elégedett  Karácsony tevékenységével.

Karácsony Gergely megítélése 2019 decemberétől számolva rendkívül sokat változott. Akkor még a megkérdezettek harmada (32 százalék) volt inkább elégedett, illetve a válaszadók negyede (25 százalék) volt inkább nem elégedett a főpolgármester munkájával.

2020 áprilisában volt a csúcsponton a támogatottsága (mikor elkezdődött a koronavírus elleni védekezés komolyabb szakasza), akkor a válaszadók közel kétharmada (63 százalék) mondta azt, hogy inkább elégedettek Karácsonnyal.

A mélypontot 2020 augusztusa jelentette, akkor a válaszadók 45 százaléka volt inkább elégedett vele, 35 százaléka pedig inkább nem.

A megkérdezettek többsége (55 százalék) vagy biztosan (43 százalék) vagy pedig valószínűleg (12 százalék) Karácsony Gergelyre szavazna egy most vasárnapi főpolgármester választáson. További hat százaléknyi válaszadó szintén rá adná a voksát egy széleskörű ellenzéki összefogás esetén. A megkérdezettek harmada (35 százalék) vagy biztos (30 százalék), vagy pedig valószínűleg nem (5 százalék) szavazna a mostani főpolgármesterre egy most vasárnapi választás esetén.

A biztos Karácsonyra szavazók aránya most 2021 januárjában volt a legmagasabb: míg 2020 februárban 35 százalék, márciusban 19 százalék, augusztusban pedig 34 százalék volt ezek aránya, addig most már 43 százaléknyi válaszadó mondta azt, hogy biztosan Karácsonyra szavazna egy most vasárnapi főpolgármester választáson.

Tízből hét (68 százalék) megkérdezett azt tartja jobbnak, ha minél több ügyről helyben, önkormányzati szinten döntenek. Tízből három (29 százalék) válaszadó szerint viszont az a jobb, ha a legtöbb döntés központilag születik meg az országban.

Az ellenzéki szavazók közül tízből kilenc (92 százalék) azt támogatja, hogy minél több ügyről helyben, önkormányzati szinten. Így látja a Fidesz szavazók harmada (33 százalék) is. Közel kétharmaduk szerint azonban az a jobb, ha a legtöbb döntés központilag születik meg az országban.

Tízből kilenc (90 százalék) megkérdezett a települési közterületek tisztaságának biztosítását az önkormányzatokra bízná.

Tízből nyolc válaszadó szerint a helyi úthálózat fejlesztése, karbantartása (78 százalék), a helyi tömegközlekedés megszervezése (77 százalék), a kommunális hulladék begyűjtése és kezelése (77 százalék) inkább az önkormányzatok feladata.

Tízből hét megkérdezett a bölcsődék, óvodák építését, fenntartását és működtetését, (72 százalék), továbbá az általános iskolák és középiskolák létesítését, fenntartását és működtetését (65 százalék) inkább az önkormányzatokra bízná.

Tízből hat válaszadó szerint a szociális gondoskodási hálózat üzemeltetése (63 százalék), a háziorvosi hálózat működtetése (57 százalék), továbbá a helyi vállalkozások támogatása (57 százalék) inkább az önkormányzatok feladata.

A megkérdezettek többsége (53 százalék) a szakrendelések működtetését inkább az önkormányzatokra bízná. Tízből hét (73 százalék) válaszadó szerint viszont a kórházak működtetése inkább az állam feladata.

Míg az ellenzéki szavazók döntő többsége abban hisz, hogy a különböző közszolgáltatások működtetését – a kórházak kivételével – az önkormányzatokra kell bízni, addig a fideszes szavazók némileg megosztottak a kérdésben. Egyúttal azonban rájuk jellemző a leginkább, hogy az államra bíznák ezeknek a működtetését.

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatókA kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2021. január 26 – 28. között a Publicus Intézet készítette Budapest felnőtt népességét reprezentáló 1138 fő telefonos és online megkérdezésével , a Publicus Budapesti Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,0 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.