A többség szerint kampányeszköz a gyerekesek adóvisszatérítése

Publicus Intézet a Népszava megbízásából június 22 – 29. között 1004 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvéleménykutatásban kérdezte az emberek véleményét arról a kormányzati tervről, hogy ha a gazdasági növekedés eléri a GDP 5,5 százalékát, akkor a gyermeket nevelő családok visszakapják a befizetett adójukat.

Tízből négy megkérdezett szerint az, hogy a gyermeket nevelő családok visszakapják a 2021-ben befizetett adójukat, az nagyon megterhelő lenne a költségvetés számára. Szintén tízből négy válaszadó szerint kicsit lenne megterhelő egy ilyen kormányzati intézkedés.

Tízből nyolc válaszadó szerint inkább fontos szempont volt a mostani kormányzati intézkedésnél, hogy így 2022-re választókat szerezzen magának a Fidesz. Így látja az ellenzéki szavazók és a bizonytalan szavazók túlnyomó többsége, továbbá még a kormánypárti szavazók enyhe többsége is.

Tízből hat megkérdezett inkább igazságtalannak tartja, ha az átlagos jövedelmű családok visszakapják az éves adójukat, a gyermektelenek pedig nem kapnak külön támogatást, akkor sem, ha rászorulnak segítségre.

A megkérdezettek leginkább az egészségügyben dolgozóknak, továbbá azoknak a válság által érintett munkahelyen dolgozóknak adnának támogatást, akik a járvány miatt vesztették el az állásukat.


Tízből kilenc (90 százalák) megkérdezett hallott arról, hogy Orbán Viktor azt ígérte, ha a gazdasági növekedés eléri a GDP 5,5 százalékát, akkor a gyermeket nevelő családok visszakapják a befizetett adójukat.

Tízből négy (43 százalék) válaszadó szerint el fogja érni a gazdasági növekedés ezt a mértéket, amit a miniszterelnök feltételként megjelölt. A megkérdezettek harmada (37 százalék) szerint azonban nem fog ilyen jól teljesíteni a gazdaság.

Tízből nyolc (77 százalék) kormánypárti szavazó úgy látja, hogy a gazdasági növekedés el fogja érni a GDP 5,5 százalékát. Tízből három ellenzéki (31 százalék), illetve szintén tízből három (28 százalék) bizonytalan szavazó szerint azonban a miniszterelnök által kitűzött célt a magyar gazdaság nem fogja elérni.

Tízből hat (56 százalék) megkérdezett szerint ha mégsem éri el a gazdasági növekedés a kívánt mértéket, akkor a családok nem kapják vissza a befizetett adójukat. A válaszadók negyede (27 százalék) szerint azonban ebben az esetben is vissza fogják kapni pénzt. Így látja tízből négy (38 százalék) kormánypárti, tízből kettő ellenzéki (22 százalék), illetve szintén tízből kettő (21 százalék) bizonytalan szavazó is.

Tízből négy (37 százalék) megkérdezett szerint az, hogy a gyermeket nevelő családok visszakapják a 2021-ben befizetett adójukat, az nagyon megterhelő lenne a költségvetés számára. Szintén tízből négy (39 százalék) válaszadó szerint kicsit lenne megterhelő egy ilyen kormányzati intézkedés. Közel minden nyolcadik (13 százalék) megkérdezett szerint ez a lépés egyáltalán nem terhelné meg a magyar államkasszát.

Míg az ellenzéki szavazók többsége (54 százalék) szerint nagyon, addig a kormánypárti szavazók többsége (55 százalék) szerint csak kicsit lenne megterhelő a magyar költségvetés számára, ha a gyermeket nevelő családok visszakapnák a 2021-ben befizetett adójukat. A bizonytalan szavazók közül picit többen (39-34 százalék) látják úgy, hogy nagyon megterhelné a magyar államkasszát egy ilyen kormányzati intézkedés.

A megkérdezettek közel fele (45 százalék) szerint inkább nem volt fontos szempont a miniszterelnök által bejelentett adóvisszatérítésnél, hogy így segítséget kapjanak a gyerekes családok.

Tízből nyolc (80 százalék) válaszadó szerint inkább fontos szempont volt a mostani kormányzati intézkedésnél, hogy így 2022-re választókat szerezzen magának a Fidesz.

Míg szinte az összes (95 százalék) kormánypárti szavazó szerint inkább fontos szempontja volt a miniszterelnök által bejelentett adóvisszatérítésnek a gyerekes családok megsegítése, addig az ellenzéki szavazók közül tízből nyolcan (81 százalék) ennek az ellenkezőjét látják. A bizonytalan szavazók megosztottak a kérdésben (51-46 százalék).

Az ellenzéki szavazók és a bizonytalan szavazók túlnyomó többsége, (98 és 87 százalék), továbbá még a kormánypárti szavazók enyhe többsége (53 százalék) szerint is inkább fontos szempont volt a miniszterelnök által bejelentett adóvisszatérítésnél, hogy így 2022-re választókat szerezzen magának a Fidesz.

Tízből hat (62 százalék) megkérdezett inkább igazságtalannak tartja, ha az átlagos jövedelmű családok visszakapják az éves adójukat, a gyermektelenek pedig nem kapnak külön támogatást, akkor sem, ha rászorulnak segítségre. Így látja tízből közel kilenc (85 százalék) ellenzéki szavazó, továbbá a bizonytalan szavazók kétharmada (65 százalék), illetve a Fidesz szavazók harmada (33 százalék) is.

A megkérdezettek (amennyiben csak két csoportot választhatnak ki) leginkább az egészségügyben dolgozóknak (51 százalék ), továbbá azoknak a válság által érintett munkahelyen dolgozóknak adnának támogatást, akik a járvány miatt vesztették el az állásukat (50 százalék).

Szintén sokan választották azt, hogy vagy a szociális szférában, például idősotthonokban dolgozók (19 százalék), vagy a gyermeket nevelő családok (21 százalék), vagy azok a tanárok, óvónők, bölcsődei gondozok kapjanak pénzt, akik sokszor a járvány alatt is dolgoztak, kockázatnak téve ki magukat. (16 százalék).

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatókA kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2021. június 22 – 29. között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 1004 fő telefonos megkérdezésével , a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.