Pártok támogatottsága: nyári mozdulatlanság

Fidesz szavazóinak aránya a májusi mélypont után újabb egy százalékpontot növekedve, 25 százalékos. Az MSZP öt hónap  után egy százalékpontot csökkent és így 11 százalékon áll, míg a Jobbik támogatottsága ebben a nem változott és mélypontján 10 százalékon áll.

Az elmúlt hónapokban folytatott, kvótanépszavazásra felkészülő kormányzati kampány pártok támogatottságára gyakorolt hatása minimális. A Fidesz tábora az utóbbi hónapokban hibahatáron belül, két százalékpontot növekedett, és a szavazóik aktívabbak lettek. A bizonytalanok aránya e hónapban sem változott, 46 százalék. Folytatódik az elmúlt fél évben tapasztalt küzdelem a második helyért, ahol az MSZP az összes megkérdezett körében hibahatáron belül, de folyamatosan megelőzi a Jobbikot. Kijelenthető, hogy a Jobbik vezetőcseréi nem hoztak érdemi változást a párt támogatottságában. 

2016_08_ppref.png

Publicus Intézet a Vasárnapi Hírek megbízásából, augusztus 11 és 16 között, 1000 fő megkérdezésével készített reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a pártok támogatottságát. A Fidesz szavazóinak aránya a májusi mélypont után újabb egy százalékpontot növekedve, 25 százalékos. Az MSZP öt hónap  után egy százalékpontot csökkent és így 11 százalékon áll, míg a Jobbik támogatottsága ebben a nem változott és mélypontján 10 százalékon áll

Fidesz szavazóinak száma a májusban mért mélypontról elmozdulva, újabb egy százalékpontot növekedett, és így a párt támogatottsága 25 százalék. A párt támogatóinak aktivitása a hónapban emelkedett, rájuk hatással van a népszavazási kampány.

Az MSZP támogatottsága öt hónapi változatlanság után egy százalékpontot csökkenve 11 százalék. A pártnak szavazói továbbre is meglehetősen aktívnak számítanak, így az MSZP, hibahatáron belül maradva, de továbbra is megelőzi a Jobbikkot.

Jobbik támogatóinak száma nem változott és a múlt hónapban mért mélypontján maradtva, 10 százalék. A párt támogató továbbra is a legkevésbé aktívak, csupán 63 százalékuk menne el szavazni, növekedett a párthoz lazán kötődők tábora.

2016_08_ppref.png

A többi párt megítélése érdemben nem változott. Az LMP múlt hónapokhoz hasonlóan 3 százalékon áll, a párt vezetőjének bejeletett távozásának továbbra nincs hatása a támogatottságra. A DK támogatóinak száma sem változott és továbbra is 3 százalék. Az Együtt, a PM és a MLP támogatóinak az aránya ebben a hónapban sem érte el az egy százalékot.

Az elmúlt hónapokban folytatott, kvótanépszavazásra felkészülő kormányzati kampány pártok támogatottságára gyakorolt hatása minimális. A Fidesz tábora az utóbbi hónapokban hibahatáron belül, két százalékpontot növekedett, és a szavazóik aktívabbak lettek. A bizonytalanok aránya e hónapban sem változott, 46 százalék. Folytatódik az elmúlt fél évben tapasztalt küzdelem a második helyért, ahol az MSZP az összes megkérdezett körében hibahatáron belül, de folyamatosan megelőzi a Jobbikot. Kijelenthető, hogy a Jobbik vezetőcseréi nem hoztak érdemi változást a párt támogatottságában. 

2016_08_ppref_idosor.png

A kutatás eredményeiről további részletek, például biztos szavazók preferenciái és az országban zajló folyamatokkal való elégedettség változása a szombaton megjelenő Vasárnapi Hírekben találhatók.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2016. augusztus 11-16 között a Publicus Intézet készítette az ország felnőtt népességét reprezentáló 1000 fő telefonos megkérdezésével, a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2011 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.