Pártok támogatottsága – 2022 február

Publicus Intézet a Népszava megbízásából február 10-14. között 1000 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a kormány és az ellenzék támogatottságát.

Ha most vasárnap országgyűlési választások lennének, a válaszadók 34 százaléka az Egységben Magyarországért szövetségre, 32 százaléka pedig a Fidesz-KDNP szövetségére szavazna. Ez a hibahatáron belüli előny bár szavazattöbbséget jelent az Egységben Magyarországért szövetség számára, a választási rendszer egyenetlenségei miatt mandátumtöbbséget valószínűleg nem.  

A Kétfarkú Kutyapárt támogatottsága egy, a MI Hazánk Mozgalomé kettő százalék; az összes egyéb párt összesen egy százaléknyi támogatottsággal bír. A bizonytalanok aránya 30 százalék.

Az elmúlt hónapokban az ellenzék és a Fidesz támogatottsága fej-fej haladt egymás mellett. Néhol inkább az ellenzék állt jobban, például az előválasztások alatt és után. Ez az előny 2021 decemberre elolvadt, és januári kutatásunkban is hasonló eredményt mértünk. Ám február első felére egy trendforduló látszik körvonanazódni, amikoris a Fidesz-KDNP támogatottsága egy százalékpontot csökkent, és az Egységben Magyarországért pedig két százalékpontot nőtt.

A fent látható változást két tényező mozgása alapozza meg. Növekedett azok aránya, akik inkább annak örülnének, ha 2022 áprilisa után az összefogott ellenzék venné át a kormányzást. Jelenleg a megkérdezettek 39 százaléka gondolja így, a válaszadók 36 százaléka pedig annak, ha továbbra is a Fidesz kormányozna.

A bizonytalan szavazók többsége (27 vs. 17 százalék) a kormányváltásnak örülne jobban – ez az érték érdemben növekedett az utóbbi hetekben.

A megkérdezettek 73 százaléka mondta azt, hogy biztosan elmegy szavazni, a többiek ebben kevésbé biztosak, vagy teljesen bizonytalanok.

A részvételi hajlandóság tehát továbbra is igen magasnak mondható, az Egységben Magyarországért szavazói egyre inkább aktivizálták magukat, közülük most már többen ígérték biztosra a választási részvételüket a Fidesz szavazóinál. (87 vs. 82 százalék). A bizonytalan szavazók fele (50 százalék) mondta azt, hogy biztosan elmegy szavazni.

Hat ellenzéki párt (DK, Jobbik, LMP, MSZP, Momentum, Párbeszéd) a 2022-es országgyűlési választásokon szövetségben indul az „Egységben Magyarországét” névvel, így a Publicus Intézet a kampányidőszakban ezekről nem, csak a hivatalos indulókról közöl adatot.

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatóak. A kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2022. február 10 – 14. között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 1000 fő telefonos megkérdezésével , a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.